Katalogas > Mokymo priemonės > Chemija > Cheminiai reaktyvai

Cheminiai reaktyvai

ABC  sąrašas

 


A

Acetonas

Acto rūgšties anhidridas

Acto rūgštis

Alavo (II) chloridas dihidratas

Aliuminio chloridas bevandenis

Aliuminio chloridas heksahidratas

Aliuminio oksidas (Brockmann neutralus)

Aliuminio sulfatas heksadekahidratas

Aliuminio sulfatas oktadekahidratas

4-Aminoantipirinas

Amoniakinis vanduo 25%

Amoniakinis vanduo 30 - 32%

Amonio acetatas

Amonio chloridas

Amonio dichromatas

Amonio fluoridas

Amonio geležies (II) sulfatas heksahidratas

Amonio geležies (III) citratas rudasis

Amonio geležies (III) citratas žaliasis

Amonio hidrocitratas bevandenis

Amonio karbonatas

Amonio molibdatas tetrahidratas

Amonio nitratas

Amonio peroksidisulfatas (peroksosulfatas, persulfatas)

Amonio sulfatas

Amonio tiocianatas (rodanidas)

Amonio (meta) vanadatas

Anglis aktyvuota, gran. 1 – 4 mm

Askorbo rūgštis

Azoto (nitrato) rūgštis

 

 B

Bario chloridas bevandenis

Bario chloridas dihidratas

Bario hidroksidas oktahidratas

Bario karbonatas

Benzenas

Benzilo alkoholis

Boro rūgštis

Bromas

Bromfenolio mėlynasis

Bromkrezolio žaliasis

Bromtimolio mėlynasis

2-Butanonas

 

 C

Chloroformas

Chromo (VI) oksidas

Cikloheksanonas

Cinko acetatas dihidratas

Cinko chloridas bevandenis

Cinko nitratas heksahidratas

Cinko oksidas

Cinko sulfatas heptahidratas

Citrinų rūgštis bevandenė

Citrinų rūgštis monohidratas

 

D

Dibutilftalatas

1,2-dichloretanas

Dichlormetanas

Dietilo eteris

1,5-Difenilkarbazidas

Difenilkarbazonas

4-Dimetilaminobenzaldehidas

N,N-Dimetilformamidas

Dimetilglioksimas

Dimetilsulfoksidas

1,4-Dioksanas

Druskos (vandenilio chlorido) rūgštis

 

 E

Eriochromas juodasis T (kandikinis juodasis 11)

Etilacetatas

Etilenglikolis

Etilo alkoholis

 

F

1,10 (orto) Fenantrolinas monohidratas

1,10 (orto) Fenantrolino hidrochloridas monohidratas

1,4-Fenilendiaminas

Fenolftaleinas

Fenolis

Fluoro vandenilio (vandenilio fluorido) rūgštis,40 - 70%

Formaldehidas

Fosforo (ortofosfato) rūgštis, 85%

d-Fruktozė

 

G

Geležięs (III) chloridas bevandenis

Geležięs (III) chloridas heksahidratas

Geležięs (II) sulfatas heptahidratas

Geležięs (III) sulfatas hidratas

Gyvsidabrio (II) chloridas

Gyvsidabrio (II) nitratas monohidratas

Gyvsidabrio (II) sulfatas

GliceroIis bevandenis

Glicinas (Amino acto rūgštis)

D -(+)-Gliukozė bevandenė

L-Glutamino rūgštis

 

H

Heksametilentetraminas

Heksanas

n-Heptanas

Hidrochinonas

Hidroksilamino hidrochloridas

 

I , J

Izoamilo alkoholis

Izooktanas

Jodas

Jūros smėlis

 

K

Kadmio chloridas 2,5-hidratas

Kadmio sulfatas oktahidratas

Kalcio chloridas bevandenis

Kalcio chloridas dihidratas

Kalcio chloridas heksahidratas

Kalcio karbonatas

Kalcio nitratas tetrahidratas

Kalio chloridas

Kalio chromatas

Kalio dichromatas

Kalio dihidrofosfatas

Kalio disulfitas

Kalio formatas

Kalio heksacianoferiatas (raud. kraujo druska)

Kalio heksacianoferoatas trihidratas (gelt. kraujo druska)

Kalio hidrofosfatas

Kalio hidroftalatas

Kalio hidroksidas (šarmas)

Kalio hidrosulfatas

Kalio jodatas

Kalio jodidas

Kalio karbonatas bevandenis

Kalio natrio tartratas tetrahidratas

Kalio nitritas

Kalio permanganatas

Kalio persulfatas

Kalio stibio tartratas hemihidratas

Kalio sulfatas

Kalio tiocianatas (rodanidas)

Karbamidas

Kobalto (II) chloridas heksahidratas

Kobalto (II) nitratas heksahidratas

Kobalto (II) sulfatas heptahidratas

Kongo raudonasis

Krakmolas  tirpus

 

L

Laktozė monohidratas

Ličio sulfatas monohidratas

Liugolio tirpalas

 

M

Magnio chloridas heksahidratas

Magnio karbonatas

Magnio nitratas heksahidratas

Magnio sulfatas bevandenis

Magnio sulfatas heptahidratas

Mangano (II) chloridas tetrahidratas

Mangano (II) sulfatas monohidratas

d-Manitolis

Metanolis

Metileno mėlynasis

2-Metil-1-propanolis

Metiloranžas

Metilo raudonasis

 

 N

1-Naftilaminas

N-(1-Naftil) etilendiamino dihidrochloridas

Natrio acetatas trihidratas

Natrio azidas

Natrio chloratas

Natrio chloridas

Natrio citratas dihidratas

Natrio dichromatas dihidratas

Natrio dihidrofosfatas dihidratas

Natrio dodecilsulfatas

Natrio fluoridas

Natrio hidrofosfatas bevandenis

Natrio hidrofosfatas dodekahidratas

Natrio hidrokarbonatas

Natrio hidroksidas

Natrio karbonatas bevandenis

Natrio karbonatas dekahidratas

Natrio nitratas

Natrio nitritas

Natrio nitroprusidas dihidrartas

Natrio pirosulfitas

Natrio salicilatas

Natrio sulfatas bevandenis

Natrio sulfidas nonahidratas

Natrio sulfitas bevandenis

Natrio sulfitas heptahidratas

Natrio tetraboratas dekahidratas

Natrio tiosulfatas pentahidratas

Neslerio reagentas

Nikelio (II) chloridas heksahidratas

Nikelio (II) sulfatas heksahidratas

Nikelio (II) sulfatas heptahidratas

 

O

Oksalo rūgštis dihidratas

 

P

Pentanas

Petrolio eteris, virimo temp. 40 – 65oC

Pieno rūgštis 80-88%

Pirogalolas

1-Propanolis

2-Propanolis (Izopropilo alkoholis)

 

R

Rezorcinolis

Rodaminas B

 

S

Sacharozė

Salicilo rūgštis

Sidabro nitratas

Sidabro sulfatas

Siera

Sieros rūgštis 25-98%

Skruzdžių rūgštis 85%

Stibio (III) chloridas

Stroncio nitratas

Sulfamo rūgštis

Sulfosalicilo rūgštis dihidratas

 

 

Š

Švino (II) acetatas trihidratas

Švino (II) nitratas

Švino (II) oksidas (raud.)

 

T

Taninas

Tetrachloretilenas

Tetrahidrofuranas

Timolftaleinas

Timolis

Tiokarbamidas

Toluenas

Trietanolaminas

Trilonas B (di-natrio edetatas dihidratas)

 

V

Vandenilio peroksidas, 30 - 60%

Vario (II) sulfatas bevandenis

Vario (II) sulfatas pentahidratas

Vyno rūgštis

Želatina

 

 

 

Katalogas (pdf).

 

 

 

 

 

 

Copyright (c) Avsista. Visos teisės saugomos
Registruotis
Paslaugos

Sieros rūgštis an.gr. min. 95% iš sandėlio